HAN LÆRTE EUROPA Å REGNE
fib-spiral

Portrettet over er fra en nyere gravering       
og er neppe basert på autentiske kilder.